Khai Báo Y Tế Trực Tuyến

VÌ SỨC KHỎE BẢN THÂN VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG XÁC NHẬN, TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU:

(* Thông tin bắt buộc)

1. Trong vòng 14 ngày qua, Ông/Bà có đến/qua/ở/về từ quốc gia/vùng lãnh thổ?

2. Trong vòng 14 ngày qua, Tiếp xúc gần/Chăm sóc ca bệnh hoặc nghi ngờ Covid-19 đã được công bố?

3. Trong vòng 14 ngày qua, Ông/Bà có thấy mình xuất hiện triệu chứng nào sau đây không?

  • Sốt:
  • Ho :
  • Đau họng :
  • Khó thở :
  • Đột ngột mất hoặc thay đổi khứu giác :
  • Đột ngột mất hoặc thay đổi vị giác :
  • Triệu chứng khác :